Đội ngũ cố vấn

Lương y Ngô Trí Tuệ

Giám đốc Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền Đức Thịnh Đường